ข่าวการศึกษา.mp4

กิจกรรมชุมชนสร้างสรรค์

สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 13โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


บรรยากาศปีใหม่ 2566.mp4

ประภาพกิจกรรมวันปีใหม่ ของห้อง ม.2/13